Bezpieczeństwo

 

Aby móc obsługiwać podnośnik koszowy, taki jak nasz, czyli zainstalowany na samochodzie, trzeba ukończyć kurs obsługi podnośników koszowych i po zdaniu egzaminu uzyskać Zaświadczenie Kwalifikacyjne Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podnośnik wykorzystywany w naszej firmie musi raz w roku przejść przegląd wykonany przez Inspektora UDT. Ponadto dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, co miesiąc całe urządzenie jest przeglądane i smarowanie przez konserwatora, który wykonane prace potwierdza w książce serwisowej.

W koszu mogą przebywać dwie osoby, które razem z narzędziami nie mogą ważyć więcej niż 200 kilogramów. Każda osoba przebywająca w koszu musi mieć założone szelki bezpieczeństwa i musi być przypięta do kosza tak zwaną linką życia, czyli liną z bezpiecznikiem, która ma zminimalizować skutki wypadnięcia z kosza podnośnika koszowego.

Bezpieczne prace na podnośniku koszowym